Category: home dream

  • ความฝันอยากจะได้บ้านซักหลังตอนอายุ 30

    ผมเชื่อได้ว่าทุกคนจะต้องมีความฝันอยากจะได้บ้านซักหลังตอนอายุ 30 หรือ บางคนอาจจะมีก่อน 30 ก็สามารถมีได้หากคุณเป็นคนที่เดินตามความฝันของคุณ ปัจจัยระยะแรกที่จะทำให้ความฝันของทุกคนนั้นเป็นความจริงได้ก็คือ การศึกษา การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญมากหากรากฐานของเรา ไม่มีการศึกษาที่ดีอนาคตการสร้างฝันก็จะไม่ประสบความสำเร็จในระยะยาว ความรู้หรือการศึกษาเป็นตัวบ่งชี้วัดความฉลาดของคน ชี้วัดเรื่องการดำเนินชีวิตต่างๆ ผมเองก็ไม่ได้เรียนจบสูงนัก แต่ความฝันของผมก็เพียงต้องการที่อยากจะได้เป็นของตนเองซักหลัง มีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้ความฝันนั้นเป็นจริงขึ้นมา งาน คือสิ่งที่จะตอบโจทย์ของคุณได้ทุกอย่าง หากไม่มีงานไม่มีเงิน ก็ไม่มีความฝันที่จะเดินต่อ เพราะฉะนั้นการทำงานคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะสานต่อให้ความฝันของเราเป็นจริงได้ การทำงานที่จริงจัง มีความอดทนอดกลั้นต่อสถานที่ทำ พัฒนาตัวเองอย่าหยุดคิด เหล่านี้คือปัจจัยสำคัญต่อการทำงานของคุณทุกอย่าง หากขาด 1 ใน 3 อย่างนี้ไปอาจจะส่งผลให้การเจริญเติบในหน้าที่การงานนั้นไม่ก้าวข้ามเป้าหมายตัวเอง ครอบครัว...