Month: May 2017

  • dreamwoman

    การวางแผนชีวิตเพื่อทำให้ความฝันนั้นเป็นจริง

    เชื่อเหลือเกินว่าทุกคนที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้หากว่ามีสติสัมปชัญญะที่ครบถ้วนสมบูรณ์ย่อมที่จะต้องมีความฝันกันทุกคนเป็นเรืองธรรมดา เพราะความฝันมันก็เหมือนกับสิ่งที่ทำให้คนๆ หนึ่งจินตนาการไปในเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับชีวิตของตนเองได้อย่างมากมายว่าในอนาคตต้องการให้ชีวิตเดินไปในแนวทางใด แม้ว่าความฝันที่คิดเอาไว้จะสำเร็จบ้าง ไม่สำเร็จบ้างก็ตามที แต่ถึงกระนั้นการมีความฝันมันก็ช่วยทำให้คนเรารู้สึกได้ถึงการมีคุณค่าชีวิตเหมือนกัน เมื่อมีความฝันจึงต้องรู้จักการวางแผนชีวิตที่ดีเพื่อให้อย่างน้อยโอกาสในการสร้างความฝันของตัวเองประสบความสำเร็จ วิธีวางแผนชีวิตเพื่อการทำความฝันให้เป็นจริง ต้องตั้งเป้าหมายถึงความฝันที่ชัดเจน – คนเราสามารถมีความฝันได้หลากหลายแต่เราก็จำเป็นต้องเลือกด้วยตัวเองว่าความฝันไหนเป็นความฝันที่เราต้องการมากที่สุด ซึ่งอาจจะไล่เรียงลำดับตามความต้องการตนเองก่อน จากนั้นก็ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนด้วยความมุ่งมั่นว่าอย่างน้อยที่สุดต้องมีสักความฝันที่เป็นจริง เลือกหาวิธีการที่จะทำให้ความฝันนั้นเป็นจริง – วิธีการในการสร้างความฝันอย่างหนึ่งสามารถทำได้หลากหลายช่องทาง สิ่งเหล่านี้ไมได้มีวิธีการทำแค่อย่างเดียว เช่น มีความฝันอยากไปดูฟุตบอลที่อังกฤษแน่นอนวิธีการหลักๆ คือการเก็บเงินให้ได้มากที่สุด แต่วิธีการอื่นๆ ก็อาจมีอยู่เช่น การชิงโชคจับรางวัล เป็นต้น นี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวอย่างสำหรับการเลือกหาวิธีการในการทำความฝันให้เป็นจริง ลงมือปฏิบัติเมื่อมีโอกาส – เมื่อมีการตั้งเป้า มีการหาวิธีการแล้ว...