จะทำอย่างไรให้ฝันเป็นจริงขึ้นมาได้

dreamThat-is-true.11

คนทุกคนมีความฝันในชีวิต ฝันอยากมีฐานะที่ดี ฝันจะขึ้นไปสู่จุดสูงสุดในตำแหน่งหน้าที่การงาน ฝันจะมีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นบุคคลสำคัญที่ใคร ๆ ก็รู้จัก และความฝันอื่น ๆ อีกมากมาย แต่จะมีสักกี่คนที่สามารถไปได้ถึงความฝันที่ตนเองวาดหวังเอาไว้ จะต้องมีวิธีการอย่างไรเพื่อไปให้ถึงความฝัน หากเปรียบความฝันเป็นเหมือนสถานที่หนึ่งที่เราต้องการจะไปให้ถึง คงจะต้องมีแผนที่ในการเดินทาง วิธีการเดินทางไปสู่จุดหมาย  ความฝันก็คงเช่นกัน และการจะเดินทางไปให้ถึงความฝันก็มีวิธีการด้วย

dreamballlon

1ชัดเจนในสิ่งที่ฝัน

ประการแรกที่จะทำให้เราทำความฝันให้เป็นจริงได้ก็คือ เราควรจะต้องมีความชัดเจนในความฝัน ความฝันก็คือเส้นชัยและจุดมุ่งหมายปลายทางของชีวิต เราอาจจะมีความฝันทั้งฝันใหญ่ ฝันเล็ก ฝันที่ต้องรอเวลา ใช้ความพยายามในการไขว่คว้า แต่ก่อนอื่นเราต้องชัดเจนรู้จักความฝันของเราให้ถ่องแท้ก่อน เช่น เรารู้แน่ชัดว่าเราฝันจะเป็นหมอ ฝันจะมีบ้าน มีรถ ฝันจะประสบความสำเร็จในธุรกิจ เป็นต้น

2 มีความตั้งใจและมุ่งมั่น

ความตั้งใจมุ่งมั่นไม่ย่อท้อคือกุญแจหลักที่จะช่วยให้เราทำความฝันให้เป็นจริงขึ้นมาได้ ความปรารถนาแรงกล้าที่จะได้มาซึ่งความฝันทำให้เรามุ่งมั่นที่จะไปคว้าฝันมาจนได้ ไม่เลิกล้มกลางคัน ความตั้งใจมุ่งมั่นนี้เราสามารถสร้างขึ้นมาได้ ด้วยการจินตนาการถึงวันที่เรามีชัยชนะและครอบครองความฝันนั้น ได้ ความฝันบางอย่างที่อยู่สูงยิ่งจะต้องใช้ความตั้งใจมุ่งมั่นมากกว่าจะไปถึงความฝันได้

dream111

3 มีวิธีการไปสู่ความฝัน

วิธีการเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เราควรจะมีการวางแผนและมีวิธีการที่ชัดเจนไปสู่ความฝัน ลองใช้เวลาคิดออกแบบวิธีการไปให้ถึงความฝัน ใช้เวลาคิอย่างจริงจังว่าต้องทำอย่างไรให้ออกมาเป็นรูปธรรม ความฝันนั้นก็จะเป็นจริงขึ้นมาได้ ไม่ล่องลอยอยู๋ในอากาศหรืออยู่เพียงความอยากเท่านั้น

4 กำหนดระยะเวลาไปสู่ความฝัน

ชีวิตคนเรานั้นมีเวลาที่จำกัด แต่ละคนมีอายุยืนยาวต่างกัน ดังนั้นการกำหนดเวลาไปสู่ความฝันจึงเป็นสิ่งจำเป็น เราควรจะมีระยะเวลลาที่แน่ชัดในการก้าวไปแต่ละขั้นให้ใกล้ความฝันจนกระทั่งสามารถทำให้เป็นจริงและคว้าความฝันมาได้ เช่น กำหนดว่า อายุไม่เกิน25 เราจะเรียนให้จบปริญญาโท อายุ30 เราจะมีบ้านเป็นของตนเอง อายุ 40 เราจะมีเงินเก็บสัก 10 ล้าน เป็นต้น การกำหนดระยะเวลาจะช่วยเช็คด้วยว่าเราเดินทางมาใกล้ถึงความฝันแค่ไหน ใช้เวลามากน้อยเพียงใดกับการทำฝันนี่ให้เป็นจริง

5 เอาชนะอุปสรรคระหว่างทาง

ฝันทุกฝันมีอุปสรรคให้ต้องฟันฝ่าเสมอ ดังนั้นเราต้องมีใจที่จะเอาชนะอุปสรรคระหว่างทางที่จะทำให้ฝันเป็นจริง มีใจสู้และแก้ไขปัญหาไปทีละขั้นทีละเปาะ เราก็จะไปถึงความฝันที่ต้องการได้