ความฝันเกิดขึ้นได้จากอะไร

dreamstart

ความฝัน เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในความคิดของเราตอนหลับใช่หรือไม่ ? เคยสงสัยไหมว่าความฝันนั้นเกิดขึ้นจากอะไร อะไรทำให้เกิดความฝันและเรื่องราวภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ ในยามที่เราหลับ  ว่ากันว่าความฝันเป็นความคิด อารมณ์โดยการประมวลมาเป็นลำดับภาพ เกิดขึ้นนอกเหนือการควบคุมของอำนาจจิตใจ

นักวิทยาศาสตร์ได้มีการวิจัยว่า ความฝันนั้นเกิดขึ้นในช่วงการหลับสนิทที่เรียกกันว่าช่วง REM สมองจะมีภาวะคล้ายกำลังตื่นอยู่และลูกตาของผู้ที่กำลังหลับฝันจะกลอกไปมา ความฝันอาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงการหลับอื่น ๆ แต่จะมีเรื่องราวไม่สมจริงและจดจำไม่ได้เท่าช่วงของการหลับในระยะ REM  เชื่อกันว่าในช่วงเวลา  8ชั่วโมงที่เรานอน คนเราใช้เวลาถึง 2 ชั่วโมงในการฝันทุกคืน เพียงแต่หลายครั้งฝันนั้นไม่แน่ชัด ไม่สมบูรณ์และจำไม่ได้ เรามักจะฝันหลายเรื่องราวในทุกคืน นักจิตวิทยาเชื่อว่าความฝันเชื่อมโยงกับจิตอันไร้สำนึกของเจ้าของความฝัน สิ่งที่เก็บกดไว้ภายในความคิด จิตใจ ทั้งที่เจ้าของความคิดนั้นรู้แต่กดมันเอาไว้และที่เขาไม่รู้สึกตัว

ความฝันนั้นผูกพันกับมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณ ในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล บุคคลมากมายมีความฝันและฝันนั้นได้ถูกทำนายอยู่หลายครั้ง ทั้งที่เป็นการทำนายอนาคตและเหตุการณ์ล่วงหน้า ฝันที่เป็นการสื่อสารจากพระเจ้ามาสู่คน บุคคลที่สามารถทำนายความฝันได้ถือว่าเป็นบุคคลพิเศษ  ในยุคอียิปต์โบราณมีตำแหน่งพิเศษของนักพยากรณ์ทำนายฝัน  และชาวกรีกรวมถึงชาวโรมันสมัยก่อนก็เชื่อว่าความฝันคือสารที่มาจากพระเจ้า

dremhome

ผลที่เกิดขึ้นจากความฝันก็คือ สมองและจิตใจได้รับการระบายปลดปล่อย ทั้งจากความกังวล ความต้องการ ผ่อนคลายให้รู้สึกสบายหรือแสดงความสับสนความคิดลึก ๆ ที่อยู่ภายในออกมาที่ในชีวิตจริงยามตื่นไม่สามารถแสดงออกระบายใด ๆ ออกมาได้ จนแม้กระทั่งเจ้าของความฝันเองก็อาจจะไม่รู้

ยังมีอีกทฤษฎีหนึ่งที่มีความเชื่อว่า ความฝันอาจจะเกิดจากการถอดจิตออกมาท่องเที่ยวในขณะที่หลับในห้วงภาวะที่กึ่งความเป็นความตาย จิตสามารถล่องลอยไปพบเจอสิ่งต่าง ๆ ออกมาจากร่างและจะกลับเข้าไปใหม่ต่อเมื่อเรารู้สึกตัวตื่นขึ้น เพราะในหลาย ๆ ครั้งคนเราก็ฝันวาได้ไปยังสถานที่ซึ่งเราไม่เคยได้ไปมาก่อน ฝันถึงเหตุการณ์ที่ไม่เคยคิดนึกมาก่อน แต่ในกรณีนี้นักวิทยาศาสตร์สรุปว่า อาจจะเกิดจากการประมวลผลจากประสบการณ์ที่ได้พบเจอ สมองนำมาผสมผสานกันเกิดเป็นประสบการณ์ใหม่ในความฝันก็เป็นได้

ความฝันจะเกิดขึ้นเพราะสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งจากที่ได้กล่าวมาหรือไม่ แต่คนทุกคนก็คงคาดหวังถึงฝันดีที่ทำให้เกิดความสุขความอิ่มเอมใจ ฝันที่ทำให้เกิดโชคลาภ เคล็ดลับหนึ่งที่อาจจะช่วยให้เราฝันดียามหลับคือก่อนนอนไม่ควรมีอารมณ์เครียดค้างคา ไม่ควรกังวลหรือคิดถึงสิ่งไม่ดี