ความฝันสูงสุดของผู้หญิงคือการแต่งงานใช่หรือไม่

Marriage

การแต่งงานเป็นความปรารถนาของคนทั่วไปทั้งผู้ชายหรือผู้หญิง การแต่งงานนั้นในอดีตเคยถูกมองว่าเป็นความฝันอันสูงสุดของผู้หญิงก็ว่าได้ เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ในโลกที่ผู้หญิงไม่จำเป็นต้องพึ่งพาผู้ชายเหมือนในอดีต จากเดิมที่ผู้หญิงไทยถูกอบรมสั่งสอนให้อยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือน เรียนรู้งานบ้านแขนงต่าง ๆ รอการแต่งงานเพื่อไปเป็นแม่บ้านให้กับชายที่เหมาะสม ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายต่างก็ทำงานหาเลี้ยงตนเองได้ ในขณะที่ผู้ชายก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาให้ผู้หญิงมาเป็นแม่บ้านคอยดูแลอีกต่อไป มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่ผู้ชายสามารถดูแลเรื่องส่วนตัว เรื่องงานบ้านได้เอง คำถามก็คือ ความฝันสูงสุดของผู้หญิงในปัจจุบันยังเป็นการแต่งงานอยู๋อีกหรือไม่

มีการวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติในการแต่งงานของผู้หญิงไทยซึ่งมีกลุ่มนักวิจัยจาก สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำการวิจัยขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2553 โดยมีกลุ่มตัวอย่างจากผู้หญิงใน 3 กลุ่มอาชีพคือ พนักงานเอกชนพนักงานโรงงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจและข้าราชการจากทั่วทุกภาคของประเทศ ในหลายสถานภาพ ทั้งโสด แต่งงาน หย่า เป็นม่าย ในช่วงอายุ 20 ปีถึง60 ปี ผลการวิจัยที่ได้นั้นน่าสนใจมาก ทำให้เราได้ทราบถึงทัศนคติของผู้หญิงที่มีต่อความฝันสูงสุดในการแต่งงานที่เปลี่ยนไป

Dream-of-a-woman

ผู้หญิงในปัจจุบันไม่คิดว่าการแต่งงานคือความฝันสูงสุดอีกต่อไปแล้ว แม้ว่าพวกเธอจะยังคงมีทัศนคติที่ดีต่อการแต่งงาน ยังมองว่าการแต่งงานคือสิ่งที่สวยงามปรารถนาที่จะได้แต่งงานหากมีโอกาส แต่การแต่งงานกลายเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดของชีวิต นั่นเป็นเพราะ ผู้หญิงมีความคิดที่เปิดกว้างต่อการอยู่ด้วยการก่อนแต่ง มีความสัมพันธ์ที่ไม่ผูกมัด รวมถึงการเป็นสาวโสดก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไปในสังคม ผู้หญิงสามารถอยู่ได้ด้วยตัวของเธอเอง มีความสุขกับการทำงาน การได้ทำสิ่งต่าง ๆ ตามใจ เลือกทางเดินชีวิตของเธอเองไม่ต้องกังวลกับสายตาของใคร

เมื่อการแต่งงานไม่ใช่ความฝันสูงสุดของผู้หญิงแล้วความฝันสูงสุดของผู้หญิงไทยปัจจุบันคืออะไร  ในโลกออนไลน์มีกระทู้พูดคุยถึงความฝัน จุดหมายสูงสุดของผู้หญิงอยู่หลายเว็บไซต์ หลายชุมชนออนไลน์  ผลจากการสำรวจทำให้พบว่า ความฝันสูงสุดของผู้หญิงแม้จะไม่ใช่การแต่งงานก็จริง แต่ก็ยังคงเป็นการได้พบกับคนที่รัก ได้อยู่ร่วมกับเขาในชีวิต ผู้หญิงยังคงต้องการที่จะสร้างครอบครัวกับคนรักเช่นแต่ก่อน เพียงแต่ผู้หญิงในปัจจุบันอยู่บนโลกของความจริง พวกเธอมองเห็นความเป็นไปที่แท้จริงไม่ใช่ตกอยู่ในโลกแห่งความเพ้อฝันเช่นอดีต ผู้หญิงต่างรู้ว่าการแต่งงานไม่ใช่จุดจบของความรัก ไม่ใช่สวรรค์ที่เธฮจะยึดเป็นความฝันสูงสุดอีกต่อไป